Sulu filtreli havalandırma sistemi

Yaygın olarak restorant, cafe, bar gibi işletmelerce tercih edilen, işletme faaliyetlerinden doğan atık baca gazı ve pis kokuların filtrasyonunu yapan sistemlerdir. Atmosfere salınan karbon türevi gaz salınımı ve kötü kokuların salınımını azaltır.